Гомолінський Віктор Олексійович

Викладач ВНТУ

Резюме

Закінчив ВНТУ за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» в 2009р. На кафедрі працює з 2009р. на посадах: технік І-ї категорії, інженер НДЧ, інженер І-ї категорії, завідувач лабораторіями, провідний інженер, асистент, старший викладач.

Публікацій 9

Хобі Статті в наукових журналах:

Застосування АРМ лікаря в структурі лікувально-профілактичного закладу / Д. Х. Штофель, С. В. Костішни, М. В. Московко, В. О. Гомолінський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 4/3 (52). — С. 37—39.
Особливості координації м`язової діяльності у стрільців-початківців / Д. Х. Штофель, Р. М. Вирозуб, В. О. Гомолінський, К. С. Постемська // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2012. — № 2. — С. 135—139.


Матеріали конференцій та з`їздів, інші наукові праці:

Штофель Д. Х. Антропометрично-психофізіологічна функціональна сумісність людини і короткоствольної зброї / Д. Х. Штофель, С. В. Костішин, В. О. Гомолінський // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції ; м. Одеса, 19 лютого 2010 року. — Одеса : ОДУВС, 2010. — С. 418—421.
Особливості функціональної взаємодії людини та пістолетної зброї в умовах ближнього бою / С. М. Злепко, Д. Х. Штофель, А. А. Шиян, В. О. Гомолінський // Перший Всеукраїнський з`їзд «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» з міжнародною участю. — Київ, 2010. — С. 275.

Електронна пошта vog9645@vntu.edu.ua