Гомолінський Віктор Олексійович

Викладач ВНТУ

Публікації

Патенти (2)

1. Пат. 152468 UA, МПК A63B 24/00, A61B 5/02. Прилад для оцінювання дрібної моторики операторів дистанційно-керованих пристроїв [Текст] / Л. Г. Коваль, Д. Х. Штофель, С. В. Тимчик, В. І. Макогон, В. О. Гомолінський (Україна). – № u202107712, заявл. 28.12.2021, опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 116642 UA, МПК A61B 5/11. Спосіб визначення рівня розвитку дрібної моторики операторів дистанційно-керованих пристроїв [Текст] / С. М. Злепко, Л. Г. Коваль, В. І. Макогон, C. В. Костішин, В. О. Гомолінський, К. І. Солоденко (Україна). - № u 2016 13357 ; заявл. 26.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. - 4 с.

Статті (2)

1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Техніка пошуку роботи» для студентів напряму підготовки «Радіоелектронні апарати» / Уклад. С. М. Злепко, М. В. Московко, В. О. Гомолінський – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 25 с.
2. Особливості координації м`язової діяльності у стрільців-початківців [Текст] / Д. Х. Штофель, Р. М. Вирозуб, В. О. Гомолінський, К. С. Постемська // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2012. – № 2. – С. 135–139.

Тези доповідей (5)

1. Карась О. В., Гомолінський В. О., Білий Р. І. Аналіз методів визначення діабетичної ретинопатії за допомогою машинного навчання. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2024/paper/view/20067.
2. Особливості виготовлення 3d конструкції системи обертання поршнів для портативних медичних аспіраторів [Електронний ресурс] / Леонід Коваль, Олександр Фомін, Віктор Гомолінський, Дмитро Штофель, Іван Криворучко, Володимир Павлов, Руслан Білий Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 1-3 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023.
3. Павлов С. В. Інформаційна система для обробки та аналізу зображень очного дна при діагностиці діабетичної ретинопатії [Електронний ресурс] / С. В. Павлов, О. В. Карась, В. О. Гомолінський // Матеріали ІІI Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 1-3 червня 2023 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2023. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2023/paper/view/18203.
4. Матеуш, В. С. Застосування технологій 3D сканування та друку для протезування верхніх кінцівок [Електронний ресурс] / В.С. Матеуш, Л. Г. Коваль, В.О. Гомолінський // Матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 13-15 травня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13426
5. Функціональна модель процесу ідентифікації особи за венозним рисунком долоні руки [Електронний ресурс] / Г. М. Новіцький, Л. Г. Коваль, В. О. Гомолінський, В. С. Павлов // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9887.